Edullinen laina – halpa laina pitkällä maksuajalla

Halpaa ja edullista lainaa valitaan lähinnä siinä tapauksessa, kun valuuttaa pankkitilillä ei ole likimain yhtään, eikä lainaa voi hankkia muultakaan. Laina myös halutaan saada pitkällä maksuajalla. Lainattu rahamäärä myöskin vaaditaan saatavaksi pikaisesti omalle tilille. Pikaluottoja hakevat usein 20-30 vuotiaat ja varattomat ihmiset. Luoton myöntäminen vaatii määrätyn väh. iän, jatkuvan asumisen kotimaassa ja muun soveltuvuuden pienlainaan. Ennen pienlainan ottamista olisi järkevää tehdä varmaksi, että pikalainan on kykenevä suorittamaan pois seuraavina viikkoina, jos tällä tavoin lainafirma edellyttää.

Nopeat lainat ovat saaneet aikaiseksi niiden syntymisestä lähtien tulista keskustelua. Suhtautuminen hinnakkaisiin pieniin lainoihin on ollut melkein aina lehdissä lähes pelkästään kielteinen. Lainojen kätevä ja ripeä vippaaminen ovat synnyttäneet lukuisalle vippaajalle ongelmia, sillä pikavippejä ei joskus ole pystytty suorittamaan lainanantajalle laina-aikana. Tällaisista pikalainoista on saattanut tulla pikalainakierre, jossa entisiä rahavelkoja hoidetaan lainafirmalle uusilla pikalainoilla.

Pikalainat valitaan jos valuuttaa tarvitaan pian

Pienlainoille on syntynyt toki lukuisia muunlaisia versioita. Noita ovat esim. vertaisluotot, jossa pikalainaa ei tarjoa lainayritys, vaan verkon kautta tavoitettu yksityishenkilö.

Vippiratkaisuja ja monia pikavippejä on fiksua vertailla muutenkin kuluiltaan. Ennen lainan hankkimista on hyvä lukea myös luottoehdot, vaikkakin pikaluotto ensiksi tuntuisikin edulliselta ja soveltuvalta.

Pikaluotto on asiallisesti hinnoitettua suurempaa lainaa huomattavasti hinnakkaampi lainatuote. Jos kuluttaja ei tiedä kykeneekö pikalainan maksamaan ajoissa lainafirmalle, asiakkaan kannattaa tarkistaa onko vippiyrityksen luottoehdot lainan takaisinmaksun suhteen rehtejä. Jos maksuaika ylittyy, eikä pikalainaa pysty hoitamaan lainafirmalle, luoton korkosumma saattaa nousta suureksi. Tällöin parin sadan lainattu summa voi loppujen lopuksi kiivetä kuluiltaan törkeän isoksi.

Huolimatta siitä, että pikalainat ovat vieläkin jonkin verran suosittuja, tutkimuksen perusteella ainoastaan 2 prosenttia kuluttajista saattaisi harkita lainaavansa rahaongelmiinsa ratkaisun pikalainalla. Yli 75% kuluttajista ei hakisi pikalainaa milloinkaan.

Siinä tapauksessa kun luottoa tarvitsee, on viisasta hakea luottoa aluksi pankista josta lainasumman voi ottaa melkein aina kohtuulisemmalla kulutasolla ja lisäkuluilla kuin muualta. Siinä tapauksessa kun lainarahaa ei omasta pankista myönnetä, kannattaa vertailla eri lainafirmojen lainojen korkoja yms ja lainata korkotasoltaan kohtuuhintainen ratkaisu.

Pikavippejä antavat tätä nykyä useat pikavippifirmat. Lain uudistuksen myötä vuonna -13 vippiyritykset pakotettiin valkomaan lainoistaan ylivoimaisesti pienempää korkoa kuin ennen. Tämän uudistuksen takia lukuisat epämääräiset vippiyritykset kuolettivat lainapalvelunsa ja muut yhtiöt ajautuivat uusimaan lainavaatimuksensa ja korko%:nsa. Lakimuutoksen takia myös ennen tavallisesti kalliisti hinnoitetut vipit ovat nykyaikana paljon halvempia suomalaisille. Muutoksen ohella lainojen lainasummat muuttuivat kuitenkin isommiksi, joten esim. kahden sadan luottoa ei ehkä kuitenkaan monetkaan vippifirmat anna enää.

Pikavippi valitaan monesti tilanteessa, jos valuuttaa ei ole juuri yhtään, eikä rahaa voi hankkia pankista. Lainasumma lisäksi tykätään ottaa pikapuoliin omalle tilille. Pikaluottoja hakevat useasti nuorehkot ja rahattomat kuluttajat. Lainan lainaaminen edellyttää riittävän iän vähintään, vakituisen oleskelemisen Suomessa ja muun soveltuvuuden pikalainaan. Ennen pikaluoton hankkimista on järkevää tarkistaa, että lainasumman on kykenevä tilittämään luotonantajalle seuraavina viikkoina, jos näin lainoittaja edellyttää.

Pienet lainat ovat synnyttäneet vippien yleistymisestä alkaen kuumaveristä arvostelua. Asenne kalliisiin pieniin lainoihin on ollut yleisesti medioissa melkein ainoastaan moitiskeleva. Lainojen mutkaton ja joutuisa vippaaminen ovat saaneet aikaan lukuisalle vippaajalle velkaongelmia, sillä pienlainoja ei välttämättä ole kyetty tilittämään luotonantajalle määräajassa. Tällaisista vipeistä on saattanut viritä pikaluottokierre, jolloin myöhästyneitä pikaluottoja hoidetaan lainafirmalle uusilla pikavipeillä.

Vippi otetaan siinä tapauksessa kun valuuttaa on pakko saada nyt

Pienlainoille on kumminkin runsaasti muunlaisia muunnelmia. Tällaisia ovat mm. vertaislainat, jossa tapauksessa lainarahaa ei anna lainayritys, vaan internetin avulla tavoitettu kuluttaja.

Luottotuotteita ja erityyppisiä luottoja on viisasta vertailla kuitenkin korkotasoltaan. Ennen pikavipin lainaamista on hyvä lukea samoin lainan ehdot, vaikka pikavippi ensin tuntuisikin halvalta ja sopivalta.

Pienlaina on maltillisesti hinnoiteltua isompaa lainaa ylivoimaisesti hinnakkaampi laina. Jos henkilö ei ole varma kykeneekö pikalainan hoitamaan ajoissa lainanantajalle, lainanottajan on hyvä tarkistaa onko pikavippiyrityksen yleiset ehdot lainan lyhentämisen suhteen reiluja. Kun lainan maksuaika ylittyy, eikä vippiä kykene suorittamaan lainanantajalle, lainan korkosumma voi kiivetä suureksi. Silloin pienehkökin lainattu summa saattaa loppujen lopuksi tulla kuluiltaan törkeän suureksi.

Jos kohta vipit ovat vielä melko haluttuja, selvityksen mukaisesti ainoastaan 2 % henkilöistä voisi pohdiskella hakevansa rahaongelmiinsa avun pienlainalla. Yli 3/4 ihmisistä ei lainaisi pikalainaa missään tapauksessa.

Silloin kun lainaa tarvitsee, on hyvä hakea sitä aluksi omasta pankista josta lainan saa lähes joka tapauksessa maltillisemmalla korkotasolla ja lisäkustannuksilla kuin muista paikoista. Silloin kun luottoa ei omasta pankista myönnetä, on fiksua vertailla eri lainoittajien luottojen kustannuksia ja valita korkotasoltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.

Lainaa lainataan useimmiten tilanteessa, jos rahaa ei ole lähes yhtään, eikä käteistä myönnetä muistakaan lähteistä. Lainattu rahamäärä myöskin vaaditaan saada nopeasti käyttöön. Pikavippejä lainaavat useasti alle kolmekymppiset ja rahattomat kuluttajat. Pienlainan saaminen vaatii riittävän vähimmäisiän, pitkään jatkuvan oleskelun kotimaassa ja kelpoisuuden pienlainaan. Ennen pienlainan hakemista olisi fiksua varmistaa, että lainasumman pystyy tilittämään lainafirmalle pian, jos tällä tavoin lainafirma määrää.

Vipit ovat aiheuttaneet pikavippien yleistymisestä lähtien runsasta sanan vaihtoa. Suhtautuminen korkeaprosenttisiin pikalainoihin on ollut lähes kaikissa medioissa likimain pelkästään negatiivinen. Vippien helppo ja joutuisa saaminen ovat aiheuttaneet monelle luoton ottajalle pulmia, sillä pienlainoja ei monesti ole kyetty suorittamaan lainafirmalle vaaditussa ajassa. Maksamattomista lainoista on mahdollisesti voinut kehittyä pikaluottokierre, jossa tapauksessa vanhoja kulutusluottoja tilitetään luotonantajalle muilla pikavipeillä.

Vippi otetaan silloin kun hilloa tarvitaan pikaisesti

Pikaluotoille on perustettu kuitenkin paljon ratkaisuja. Näitä ovat vaikkapa vertaisrahoitus, jossa luottoa ei tarjoa rahoitusfirma, vaan netin kautta löydettävä kuluttaja.

Pienlainaversioita ja suurta määrää pikavippejä kannattaa vertailla ainakin koroltaan. Ennen lainan lainaamista on hyvä lukea myös luoton ehdot, vaikka luotto ensiksi tuntuisikin halvalta ja tyydyttävältä.

Vippi on halvemmin hinnoitettua kulutuslainaluottoa aika tavalla kalliimpi luotto. Jos henkilö ei ole varma pystyykö lainan maksamaan pikaisesti lainanantajalle, henkilön on fiksua selvittää onko vippiyrityksen yleiset ehdot lainan takaisinmaksun suhteen asiallisia. Jos lainan maksuaika pitenee, eikä lainasummaa pystykään maksamaan lainafirmalle, lainan korko saattaa kiivetä isoksi. Silloin vaatimatonkin laina saattaa loppujen lopuksi muodostua kustannuksiltaan hyvin mittavaksi.

Vaikkakin pikalainat ovatkin tänä päivänä aika lailla yleisiä, tutkimuksen perusteella ainoastaan pari prosenttia vastanneista voisi ajatella ottavansa rahan puutteeseensa helpotuksen pikalainalla. 80% suomalaisista ei ottaisi nopeaa lainaa koskaan.

Jos lainarahaa tarvitsee, on järkevää kysyä sitä aluksi pankista josta luoton voi ottaa lähestulkoon joka tapauksessa maltillisemmalla kulutasolla ja muilla kuluilla kuin muista paikoista. Siinä tapauksessa kun luottoa ei pankista saa, kannattaa verrata eri lainapalvelujen luottojen korkoja yms ja lainata kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto.

Pikavippejä lainoittavat tänään useat rahoittajapalvelut. Lakimuunnoksen vuoksi vuonna -13 pienlainayhtiöt velvoitettiin ottamaan pikavipeistään aika tavalla vähäisempää korkotasoa kuin ennen. Laissa määritetyn muutoksen seurauksena jotkin pienet pikalainaviritelmät lakkauttivat toimintansa ja jäljelle jääneet firmat ajautuivat uusimaan pikalainaehtonsa ja korkoprosenttinsa. Lakimuunnelman vuoksi niin ikään koskaan aika usein hinnakkaasti hinnoitellut pienlainat ovat tällä hetkellä paljon kohtuuhintaisempia suomalaisille. Muuttuneen lain vuoksi vippien lainasummat tulivat kumminkin suuremmiksi, ja esim. muutaman satasen pikalainaa ei normaalisti monetkaan pikavippiyhtiöt myönnä jatkossa.

Pikavippi valitaan yleensä tilanteessa, kun valuuttaa ei ole lähestulkoon yhtään, eikä käteistä voi hankkia pankista. Lainattu rahamäärä myös vaaditaan saada pikapuoliin omalle tilille. Vippejä hakevat usein nuoret ja köyhät ihmiset. Pikaluoton lainaaminen vaatii tietyn vähimmäisiän, vakituisen oleskelemisen täällä ja kelpoisuuden pienlainaan. Ennen pikaluoton hakemista olisi hyvä tarkistaa, että pikavipin pystyy tilittämään takaisin laina-aikana, jos tällä tavoin lainoittaja edellyttää.

Korkeakorkoiset vipit ovat saaneet aikaiseksi lainojen perustamisesta alkaen kiivasta sanan vaihtoa. Asennoituminen kalliisiin vippeihin on ollut eri lehdissä kutakuinkin ainoastaan moitiskeleva. Vippien kätevä ja ripeä saaminen ovat synnyttäneet lukemattomalle lainan ottajalle hankaluuksia, sillä pienlainoja ei monesti ole pystytty suorittamaan lainanantajalle eräpäivään mennessä. Maksamattomista vipeistä on saattanut muodostua vippikierre, jolloin entisiä rahavelkoja maksetaan lainanantajalle muilla pikaluotoilla.

Nopea ja edullinen laina silloin kun valuuttaa pitää saada pikaisesti

Pikaluotoille on olemassa toisaalta useita ratkaisuja. Tällaisia ovat mm. vertaisrahoitus, jolloin vippiä ei anna pankki, vaan netin avulla löydettävä henkilö.

Luottovaihtoehtoja ja muitakin luottoja on viisasta verrata joka tapauksessa kuluiltaan. Ennen vipin lainaamista on fiksua tutkia myöskin lainaehdot, vaikka pikavippi alun perin vaikuttaisi halvalta ja soveliaalta.

Pienlaina on asiallisesti hinnoitettua suurempaa lainaa huomattavasti hinnakkaampi luottotuote. Jos henkilö ei ole varma pystyykö lainan lyhentämään pikaisesti lainafirmalle, asiakkaan on viisasta tarkistaa onko pikavippiyrityksen luottoehdot pikavipin lyhentämisen suhteen joustavia. Jos maksuaika pitenee, eikä vippiä pystykään suorittamaan pois, pikavipin korko voi nousta huomattavaksi. Silloin parin sadan luotto saattaa lopulta tulla kuluiltaan todella huomattavaksi.

Jos kohta vipit ovat yhä aika lailla yleisiä, gallup-kyselyn perusteella vain 2 % kuluttajista voisi ajatella lainaavansa rahan tarpeeseensa ratkaisun vipillä. Yli 3/4 kuluttajista ei hakisi nopeaa lainaa milloinkaan.