Lainaa netistä heti 2000 euroa ja enemmänkin

Lainaa netistä heti 2000 tai enemmän valitaan useimmiten tilanteessa, jos valuuttaa ei ole likimain yhtään, eikä käteistä saa muistakaan lähteistä. Rahat myöskin tykätään saatavaksi hetkessä käytettäväksi. Pikavippejä nostavat lähinnä 18-25 vuotiaat ja rahattomat suomalaiset. Pikavipin ottaminen vaatii riittävän iän vähintään, pitkäkestoisen oleskelemisen täällä ja muun sopivuuden lainaan. Ennen pikalainan lainaamista olisi aiheellista tarkistaa, että luoton pystyy maksamaan pois laina-aikana, jos tällä tavoin lainanantaja edellyttää.

Korkeakorkoiset pikalainat ovat saaneet aikaan lainojen yleistymisestä lähtien runsasta sanan vaihtoa. Asenne kalliisiin pikavippeihin on ollut yleisesti medioissa melkein ainoastaan kriittinen. Vippien mutkaton ja nopea vippaaminen ovat saaneet aikaan monelle lainan ottajalle vaikeuksia, sillä pikavippejä ei useinkaan ole kyetty hoitamaan luotonantajalle eräpäivään mennessä. Tällaisista pikavipeistä on mahdollisesti saattanut kehittyä pikaluottokierre, jossa tapauksessa myöhässä olevia pienlainoja hoidetaan luotonantajalle eri pikaluotoilla.

Lainaa vipataan kun hilloa on pakko saada pian

Pikalainoille on kuitenkin useita vaihtoehtoja. Sellaisia ovat mm. vertaisrahoitus, jossa pikalainaa ei anna rahoitusfirma, vaan internetin kautta kohdattu yksityishenkilö.

Luottovaihtoehtoja ja suurta määrää kulutuslainoja on järkevää vertailla edes korkotasoltaan. Ennen lainan hankkimista on fiksua tutkia myöskin luottoehdot, vaikka pikavippi heti aluksi tuntuisikin edulliselta ja sopivalta.

Pikalaina on maltillisesti hinnoiteltua suurempaa lainaa paljon hinnakkaampi lainatuote. Jos lainaaja ei tiedä pystyykö pikalainan hoitamaan määräajassa luotonantajalle, hänen kannattaa selvittää onko pikalainayrityksen lainaehdot pikavipin suorittamisen suhteen asiallisia. Jos lainan maksuaika pitenee, eikä vippiä kykene hoitamaan lainanantajalle, pikavipin korkosumma saattaa nousta mittavaksi. Silloin melko pienikin luotto voi lopuksi kiivetä kuluiltaan törkeän mittavaksi.

Siitä huolimatta että pikaluotot ovatkin nykyäänkin kohtuullisen suosittuja, selvityksen perusteella ainoastaan kaksi prosenttia kuluttajista tohtisi miettiä lainaavansa rahapulmiinsa avun pikalainalla. Yli 3/4 ihmisistä ei hakisi vippiä koskaan.

Siinä tapauksessa kun lainaa haluaa ottaa, on hyvä hakea sitä ensin omasta pankista josta luoton voi ottaa lähestulkoon joka tapauksessa kohtuulisemmalla kulutasolla ja muilla kuluilla kuin muualta. Silloin kun luottoa ei pankista myönnetä, kannattaa vertailla eri lainafirmojen lainojen korkoja yms ja lainata kustannuksiltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.

Pikaluottoja lainaavat tänään lukuisat pikaluottoyhtiöt. Lakimuunnoksen takia kalenterivuonna 2013 vippiyhtiöt asetettiin valkomaan pikalainoistaan paljon pienimääräisempää korkoprosenttia kuin aikaisemmin. Kyseisen muutoksen seurauksena lukuisat tuntemattomammat vippiviritelmät lopettivat pikalainailun ja loput yhtiöt joutuivat uudistamaan lainasääntönsä ja korkonsa. Lain muutoksen vuoksi myös aikaisemmin usein kalliisti hinnoitetut vipit ovat tällä hetkellä aika lailla halvempia ihmisille. Muuttuneen lain ohella pikaluottojen lainasummat muodostuivat silti isommiksi, ja mm. jokusen satasen vippiä ei normaalisti useatkaan pikaluottopalvelut anna enää.

Pieni laina valitaan aika usein tilanteessa, kun valuuttaa ei ole likimain ollenkaan, eikä lainaa myönnetä muualta. Lainaraha myös halutaan saada liukkaasti käyttöön. Pieniä lainoja lainaavat useasti 18-25 vuotiaat ja rahattomat kuluttajat. Luoton lainaaminen vaatii riittävän iän, pysyvän elämisen kotimaassa ja kelpoisuuden lainaan. Ennen lainan lainaamista on aiheellista varmistaa, että lainan pystyy tilittämään lainafirmalle pian, jos tällä tavoin lainafirma määrää.

Pikaluotot ovat synnyttäneet lainojen yleistymisestä alkaen tiukkaa kritiikkiä. Asenne korkeakorkoisiin vippeihin on ollut hyvin usein uutisissa miltei ainoastaan kriittinen. Lainojen kätevä ja ripeä lainaus ovat saaneet aikaan usealle luoton ottajalle vippikierteen, sillä pienlainoja ei joissain tapauksissa ole pystytty lyhentämään lainafirmalle tulevina viikkoina. Tällaisista pikalainoista on voinut muodostua pikavippikierre, jossa tapauksessa entisiä pikalainoja suoritetaan lainanantajalle eri pikavipeillä.

Vippi nostetaan siinä tapauksessa kun käteistä täytyy saada helposti

Pikavipeille on olemassa toisaalta paljon muita muunnelmia. Näitä ovat muun muassa vertaislainat, jossa tapauksessa vippiä ei anna rahoitusyritys, vaan verkon avulla löydettävä ihminen.

Lainaversioita ja suurta määrää lainoja on järkevää tutkia ainakin korkotasoltaan. Ennen pikalainan hankkimista kannattaa tutkia myöskin lainaehdot, vaikkakin lainaratkaisu ensin kuulostaisi kohtuuhintaiselta ja sopivalta.

Pikalaina on edullisesti hinnoiteltua suurempaa lainaa huomattavasti kalliimpi luottotuote. Jos lainanottaja ei tiedä pystyykö luoton suorittamaan lyhyessä ajassa luotonantajalle, lainanottajan on järkevää selvittää onko pikalainayrityksen yleiset ehdot luoton suorittamisen suhteen joustavia. Jos lainan maksuaika ylittyy, eikä lainaa pystykään hoitamaan takaisin, pikalainan korkosumma voi nousta isoksi. Tällöin muutaman sadan euron luotto saattaa lopulta muodostua rahamäärältään hyvin isoksi.

Vaikka pikaluotot ovat yhä melko haluttuja, gallup-kyselyn mukaan pelkästään kaksi % kuluttajista tohtisi harkita lainaavansa rahapulmiinsa avun pikaluotolla. Neljä viidesosaa ihmisistä ei hakisi nopeaa lainaa koskaan.

Siinä tapauksessa kun lainaa haluaa ottaa, on viisasta kysyä luottoa aluksi pankista josta luoton saa lähestulkoon joka tapauksessa maltillisemmalla kulutasolla ja muilla lainakuluilla kuin muusta paikasta. Silloin kun lainaa ei pankista saa, on järkevää verrata eri lainapalvelujen lainojen korkoja yms ja hakea koroltaan sopiva ratkaisu.

Edullista lainaa valitaan monesti silloin, jos fyrkkaa ei ole juuri lainkaan, eikä sitä voi hankkia omasta pankista. Lainattu rahamäärä myös toivotaan saatavaksi lyhyessä ajassa käytettäväksi. Pieniä lainoja lainaavat useissa tapauksissa 20-30 vuotiaat ja varattomat ihmiset. Pikavipin ottaminen vaatii riittävän vähimmäisiän, vakituisen elämisen kotimaassa ja muun soveltuvuuden luottoon. Ennen vipin lainaamista on hyvä varmistaa, että pienlainan pystyy lyhentämään luotonantajalle tulevina viikkoina, jos näin lainanantaja vaatii.

Pienlainat ovat saaneet aikaiseksi lainojen yleistymisestä alkaen kuumaveristä kritiikkiä. Suhtautuminen kalliisiin pikavippeihin on ollut eri lehdissä lähes ainoastaan arvosteleva. Luottojen näppärä ja liukas vippaaminen ovat aiheuttaneet lukuisalle lainan ottajalle rahavaikeuksia, sillä pienlainoja ei joissain tapauksissa ole pystytty tilittämään myöhemmin tulevina viikkoina. Tällaisista pikalainoista on voinut tulla pikavippikierre, jossa aikaisempia pikalainoja tilitetään luotonantajalle toisilla pikalainoilla.

Pikaluotto haetaan kun mammonaa pitää saada pikaisesti

Pienlainoille on olemassa kumminkin lukuisia ratkaisuja. Niitä ovat esim. vertaisluotot, jossa luottoa ei lainaa rahoitusyritys, vaan internetin avulla kohdattu kuluttaja.

Pikavippiversioita ja erityyppisiä pienlainoja kannattaa vertailla vähintäänkin koroltaan. Ennen pikalainan lainaamista on järkevää lueskella myös lainan ehdot, vaikkakin lainaratkaisu alun perin tuntuisikin edulliselta ja asianmukaiselta.

Pienlaina on kohtuullisesti hinnoitettua suurempaa lainaa aika tavalla hinnakkaampi lainatuote. Jos kuluttaja ei ole varma pystyykö lainan suorittamaan ajoissa lainafirmalle, henkilön on viisasta selvittää onko pikalainafirman luottoehdot pikalainan lyhentämisen suhteen asiallisia. Jos lainan maksuaika ylittyy, eikä vippiä kykenekään lyhentämään lainafirmalle, lainan korkosumma voi kiivetä suureksi. Tällöin vaatimatonkin laina saattaa lopulta kiivetä kustannuksiltaan erittäin suureksi.

Vaikka vipit ovatkin vieläkin kohtuullisen yleisiä, gallupin mukaisesti pelkästään 2 prosenttia henkilöistä tohtisi harkita lainaavansa rahan tarpeeseensa avun vipillä. Neljä viidesosaa suomalaisista ei hakisi pikavippiä koskaan.

Silloin kun luottoa haluaa ottaa, on järkevää hakea luottoa ensin pankista josta lainasumman voi ottaa melkein aina kohtuulisemmalla korolla ja muilla lainakuluilla kuin muusta paikasta. Jos lainaa ei pankista saa, kannattaa vertailla eri lainapalvelujen lainojen kustannuksia ja lainata korkotasoltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.

Pikaluottoja lainoittavat nykyisin useat rahoitusfirmat. Lakimuunnoksen seurauksena vuonna -13 lainayritykset pakotettiin perimään pikalainoistaan aika lailla pienimääräisempää korkoprosenttia kuin aiemmin. Laissa määritetyn muutoksen johdosta monet epämääräiset pikalainayritykset lakkauttivat palvelunsa ja loput lainaajat päätyivät uusimaan lainapykälänsä ja korkoprosenttinsa. Lakimuutoksen vuoksi myöskin koskaan hyvin usein törkeästi arvotetut pikaluotot ovat tänään aika lailla edullisempia kuluttajille. Muuttuneen lain ohella pikalainojen summat muuttuivat kuitenkin suuremmiksi, jolloin esimerkiksi parin sadan euron pikalainaa ei joka tapauksessa useatkaan pikaluottofirmat anna jatkossa.

Pikavippi haetaan useimmiten siinä tapauksessa, kun mammonaa ei ole miltei ollenkaan, eikä luottoa voi hankkia muistakaan lähteistä. Lainattu rahamäärä myös halutaan saada aivan pian omalle tilille. Pikavippejä nostavat useissa tapauksissa nuorehkot ja vähävaraiset henkilöt. Lainan lainaaminen vaatii määrätyn iän, vakituisen elämisen täällä ja muun soveltuvuuden lainaan. Ennen pikaluoton ottamista olisi aiheellista varmistaa, että luoton kykenee hoitamaan takaisin seuraavina viikkoina, jos näin lainafirma edellyttää.

Korkeakorkoiset pikalainat ovat saaneet aikaan pikalainojen perustamisesta alkaen kuumaveristä kritiikkiä. Asenne korkeaprosenttisiin pikalainoihin on ollut eri lehdissä lähestulkoon ainoastaan kielteinen. Pikalainojen näppärä ja ripeä lainaus ovat aiheuttaneet lukemattomalle lainan ottajalle ongelmia, sillä pienlainoja ei joissain tapauksissa ole pystytty maksamaan pois määräajassa. Näistä vipeistä on mahdollisesti voinut tulla pikalainakierre, jossa tapauksessa myöhästyneitä pienlainoja suoritetaan pois uusilla pikaluotoilla.

Pienlaina haetaan silloin kun käteistä täytyy saada välittömästi

Pikaluotoille on olemassa toki paljon eri muunnelmia. Näitä ovat muun muassa vertaislainat, jossa tapauksessa lainaa ei anna lainayritys, vaan netin kautta tavoitettu suomalainen.

Pikalainaratkaisuja ja monia pikavippejä on fiksua tutkia ainakin kustannuksiltaan. Ennen pikavipin lainaamista on viisasta tutkia niin ikään luoton ehdot, jos kohta luotto ensin näyttäisikin kohtuuhintaiselta ja asianmukaiselta.

Pienlaina on asiallisesti hinnoitettua kulutusluottoa paljon kalliimpi luotto. Jos lainanottaja ei ole varma pystyykö luoton suorittamaan nopeasti luotonantajalle, asiakkaan on fiksua selvittää onko pikavippifirman yleiset ehdot pienlainan suorittamisen suhteen rehtejä. Kun maksuaika ylittyy, eikä pikavippiä kykene lyhentämään takaisin, luoton korko voi kiivetä mittavaksi. Siinä tapauksessa parin sadan laina voi lopuksi nousta rahamäärältään melkoisen huomattavaksi.

Huolimatta siitä, että pikaluotot ovatkin vielä kohtalaisen kysyttyjä, gallupin mukaisesti vain kaksi prosenttia ihmisistä saattaisi pohdiskella hakevansa rahan puutteeseensa avun vipillä. 80% vastanneista ei lainaisi pikavippiä milloinkaan.