Lainaa rahaa – lainan kilpailutus – vertaa ja kilpailuta lainat

Lainaa rahaa nopeasti tilille. Lainan kilpailutus kannattaa: kilpailuta ja vertaa lainat ennen kuin päätät minkä lainan valitset. Lainaa haetaan yleensä olosuhteissa, jos rahaa ei ole kutakuinkin yhtään, eikä rahaa saa muista lähteistä. Lainattu rahamäärä niin ikään pyritään saatavaksi hetkessä tilille. Vippejä nostavat useissa tapauksissa 20-25 vuotiaat ja varattomat ihmiset. Lainan saaminen vaatii määrätyn iän, jatkuvan oleskelemisen Suomessa ja kelpoisuuden pienlainaan. Ennen vipin hankkimista olisi fiksua tehdä varmaksi, että pikaluoton pystyy lyhentämään lainanantajalle määräajassa, jos tällä tavoin lainoittaja edellyttää.

Vipit ovat saaneet aikaan pikalainojen syntymisestä lähtien tiukkaa kritiikkiä. Asennoituminen hinnakkaisiin pikalainoihin on ollut yleisesti uutisissa likimain pelkästään kielteinen. Pikaluottojen mutkaton ja nopea vippaaminen ovat synnyttäneet monelle luoton ottajalle rahavaikeuksia, sillä lainoja ei joissain tapauksissa ole pystytty maksamaan lainafirmalle tulevina viikkoina. Tuollaisista pikalainoista on voinut syntyä pikavippikierre, jolloin aikaisempia pikavippejä hoidetaan lainafirmalle muilla pikaluotoilla.

Lainaa lainataan siinä tapauksessa kun käteistä on pakko saada nopeasti

Pienlainoille on perustettu toisaalta lukuisia eri versioita. Sellaisia ovat muun muassa vertaislainat, jossa tapauksessa vippiä ei tarjoa pankki, vaan verkon avulla löydettävä kuluttaja.

Luottoratkaisuja ja erityyppisiä kulutusluottoja on hyvä verrata kuitenkin korkotasoltaan. Ennen pikalainan hakemista on fiksua tutkia myöskin luoton ehdot, vaikka luotto ensiksi kuulostaisi halvalta ja asianmukaiselta.

Pikalaina on kohtuullisesti hinnoiteltua kulutusluottoa huomattavasti hinnakkaampi laina. Jos lainanottaja ei tiedä kykeneekö lainan suorittamaan eräpäivään mennessä lainanantajalle, asiakkaan on fiksua selvittää onko pikalainafirman yleiset ehdot pienlainan lyhentämisen suhteen asiallisia. Kun maksuaika ylittyy, eikä lainaa kykenekään suorittamaan pois, luoton korkosumma voi nousta mittavaksi. Siinä tapauksessa parin sadan lainasumma voi lopuksi tulla kuluiltaan hyvin huomattavaksi.

Huolimatta siitä, että vipit ovat vieläkin kohtuullisen yleisiä, tutkimuksen mukaan ainoastaan 2 prosenttia suomalaisista tohtisi pohdiskella hakevansa rahapulmiinsa apua pikavipillä. Yli 3/4 henkilöistä ei ottaisi nopeaa lainaa milloinkaan.

Silloin kun luottoa haluaa ottaa, on järkevää kysyä sitä aluksi pankista josta lainasumman voi ottaa lähestulkoon joka tapauksessa kohtuulisemmalla korkotasolla ja lisälainakuluilla kuin muusta paikasta. Silloin kun luottoa ei pankista saa, on viisasta verrata eri lainoittajien lainojen kuluja ja lainata kuluiltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.

Pienlainoja lainaavat nykyään monet pikaluottofirmat. Lakimuunnoksen vuoksi vuonna -13 pikaluottoyritykset pakotettiin valkomaan vipeistään aika lailla pienempää korkoprosenttia kuin ennen. Laissa määrätyn uudistuksen tähden monet epämääräiset vippipalvelut sulkivat toimintansa ja jäljelle jääneet yhtiöt ajautuivat uusimaan pikalainasääntönsä ja korkoprosenttinsa. Lain uudistuksen seurauksena myöskin ennen tavallisesti hinnakkaasti hinnoitetut vipit ovat tänään huomattavasti edullisempia kuluttajille. Muutoksen kera luottojen lainasummat muuttuivat kuitenkin suuremmiksi, ja mm. parin sadan euron vippiä ei normaalisti monetkaan pikalainapaikat tarjoa enää.

Pieni laina valitaan yleensä olosuhteissa, jos rahaa ei ole juuri ollenkaan, eikä lainaa voi saada muista paikoista. Lainattu rahamäärä lisäksi halutaan saada hetkessä tilille. Pikavippejä nostavat useasti alle kolmekymppiset ja rahattomat kuluttajat. Pikaluoton lainaaminen edellyttää määrätyn vähimmäisiän, pitkään jatkuvan oleskelemisen kotimaassa ja kelpoisuuden pienlainaan. Ennen luoton ottamista olisi fiksua tsekata, että lainasumman kykenee suorittamaan lainafirmalle seuraavina viikkoina, jos tällä tavoin lainoittaja määrää.

Pikalainat ovat synnyttäneet vippien yleistymisestä lähtien vihaista kritiikkiä. Asennoituminen korkeaprosenttisiin pienlainoihin on ollut hyvin usein viestimissä lähestulkoon vain kielteinen. Lainojen näppärä ja liukas vippaaminen ovat aiheuttaneet monelle lainaajalle rahavaikeuksia, sillä pienlainoja ei monesti ole kyetty hoitamaan luotonantajalle tulevina viikkoina. Maksamattomista vipeistä on mahdollisesti saattanut syntyä pikavippikierre, jossa tapauksessa myöhästyneitä pikalainoja maksetaan lainafirmalle muilla pikaluotoilla.

Pikalainat valitaan kun käteistä pitää saada pian

Pikalainoille on syntynyt kuitenkin monia muita versioita. Tällaisia ovat esimerkiksi vertaisrahoitus, jolloin lainarahaa ei myönnä rahoitusyritys, vaan verkon avulla kohdattu kuluttaja.

Vippiversioita ja toisenlaisiakin luottoja on viisasta tutkia ainakin kuluiltaan. Ennen vipin ottamista kannattaa lueskella lisäksi lainan ehdot, vaikkakin pikavippi heti aluksi näyttäisikin asialliselta ja soveltuvalta.

Pikalaina on edullisesti hinnoiteltua kulutusluottoa aika lailla kalliimpi lainatuote. Jos asiakas ei tiedä pystyykö lainan maksamaan määräajassa luotonantajalle, asiakkaan on hyvä tarkistaa onko pikalainafirman lainaehdot lainan suorittamisen suhteen asiallisia. Kun lainan maksuaika pitenee, eikä pikalainaa pysty suorittamaan lainafirmalle, pikalainan korkosumma saattaa nousta huomattavaksi. Tällöin melko pienikin luotto voi loppujen lopuksi tulla kuluiltaan melkoisen huomattavaksi.

Huolimatta siitä, että pikalainat ovatkin vieläkin melko haluttuja, gallup-kyselyn perusteella vain 2 prosenttia vastanneista voisi pohdiskella hakevansa rahaongelmiinsa avun pikavipillä. 4/5 henkilöistä ei hakisi pikavippiä koskaan.

Siinä tapauksessa kun lainaa tarvitsee, on järkevää hakea sitä ensin pankista josta lainasumman voi saada lähestulkoon joka tapauksessa maltillisemmalla korolla ja lisälainakuluilla kuin muista paikoista. Jos lainaa ei omasta pankista myönnetä, on viisasta vertailla eri lainafirmojen luottojen kustannuksia ja hakea kuluiltaan kohtuuhintainen ratkaisu.

Halpaa lainaa lainataan useimmiten olosuhteissa, kun käteistä ei ole juuri yhtään, eikä käteistä saa pankista. Rahat lisäksi vaaditaan ottaa lyhyessä ajassa pankkitilille. Pienlainoja lainaavat useimmiten 18-30 vuotiaat ja rahattomat henkilöt. Vipin saaminen vaatii määrätyn vähimmäisiän, pitkäkestoisen elämisen täällä ja muun soveltuvuuden luottoon. Ennen pikavipin ottamista on hyvä tarkistaa, että lainasumman kykenee hoitamaan takaisin pian, jos tällä tavoin lainoittaja määrää.

Pikavipit ovat aiheuttaneet niiden yleistymisestä alkaen kiivasta sanan vaihtoa. Asennoituminen korkeakorkoisiin pikavippeihin on ollut lähes kaikissa lehdissä kutakuinkin ainoastaan kielteinen. Vippien näppärä ja liukas vippaaminen ovat synnyttäneet lukuisalle pikavippaajalle rahavaikeuksia, sillä luottoja ei välttämättä ole kyetty maksamaan luotonantajalle tulevina viikkoina. Tällaisista lainoista on voinut tulla pikavippikierre, jolloin muita kulutusluottoja tilitetään lainanantajalle toisilla pikavipeillä.

Pieni laina valitaan kun hilloa täytyy saada pian

Pikaluotoille on syntynyt kuitenkin runsaasti ratkaisuja. Noita ovat esim. vertaislainat, jossa tapauksessa vippiä ei anna rahoitusyritys, vaan verkon kautta tavoitettu suomalainen.

Lainaratkaisuja ja erityyppisiä pikalainoja on viisasta tutkia vähintäänkin korkotasoltaan. Ennen pikavipin hakemista on fiksua tutkia samoin lainan ehdot, siitä huolimatta että pikaluotto ensin näyttäisikin asialliselta ja sopivalta.

Pienlaina on asiallisesti hinnoiteltua suurempaa lainaa aika tavalla hinnakkaampi luotto. Jos asiakas ei tiedä pystyykö lainan maksamaan eräpäivään mennessä takaisin, asiakkaan on hyvä selvittää onko vippiyrityksen lainaehdot lainan takaisinmaksun suhteen joustavia. Kun lainan maksuaika pitenee, eikä vippiä kykene lyhentämään lainanantajalle, pikalainan korkosumma voi kiivetä suureksi. Tällöin parin sadan laina voi loppujen lopuksi nousta kuluiltaan todella mittavaksi.

Huolimatta siitä, että pienlainat ovat vieläkin aika lailla kysyttyjä, kyselyn perusteella ainoastaan 2 prosenttia vastanneista voisi pohdiskella ottavansa rahan tarpeeseensa helpotusta pienlainalla. 4/5 suomalaisista ei hakisi pikaluottoa missään tapauksessa.

Siinä tapauksessa kun lainaa tarvitsee, kannattaa hakea sitä aluksi pankista josta lainasumman voi saada lähes joka tapauksessa kohtuulisemmalla korkotasolla ja muilla kustannuksilla kuin muusta paikasta. Jos lainaa ei pankista saa, on fiksua vertailla eri lainoittajien lainojen kuluja ja hakea kuluiltaan kohtuuhintainen ratkaisu.

Pieniä luottoja lainaavat tänä päivänä useat pikalainapalvelut. Lakimuutoksen takia kalenterivuonna -13 vippifirmat vaadittiin valkomaan pikavipeistään paljon pienimääräisempää korkosummaa kuin ennen. Lain muutoksen takia useat pienehköt pikaluottoviritelmät kuolettivat pikalainailun ja muut firmat ajautuivat korjaamaan lainaasetuksensa ja korkotasonsa. Lain muutoksen tähden ohella aiemmin aika usein korkealle arvotetut pienlainat ovat tänä päivänä aika lailla kohtuuhintaisempia rahan lainaajalle. Lain muutoksen vuoksi pikaluottojen lainasummat kasvoivat kumminkin isommiksi, joten mm. parin satasen luottoa ei aina monetkaan pikavippifirmat myönnä tulevaisuudessa.

Vippi valitaan tavallisesti siinä tapauksessa, kun mammonaa ei ole lähestulkoon lainkaan, eikä lainaa voi saada muualta. Raha myöskin vaaditaan saada aivan pian käytettäväksi. Pikavippejä nostavat lähinnä alle kolmekymppiset ja varattomat suomalaiset. Pikaluoton saaminen vaatii tietyn iän, jatkuvan elämisen Suomessa ja muun sopivuuden luottoon. Ennen vipin ottamista on järkevää selvittää, että luoton kykenee maksamaan luotonantajalle määräajassa, jos tällä tavoin lainanantaja edellyttää.

Pienet lainat ovat aiheuttaneet lainojen yleistymisestä lähtien tiukkaa sanan vaihtoa. Asennoituminen hinnakkaisiin pienlainoihin on ollut monissa viestimissä lähestulkoon ainoastaan arvosteleva. Pikalainojen näppärä ja liukas saatavuus ovat aiheuttaneet lukemattomalle lainaajalle vaikeuksia, sillä pikavippejä ei usein ole kyetty suorittamaan lainanantajalle eräpäivään mennessä. Näistä pikavipeistä on saattanut kehittyä pikaluottokierre, jossa myöhästyneitä pienlainoja maksetaan pois muilla pikavipeillä.

Pienlaina otetaan siinä tapauksessa kun rahaa pitää saada heti

Pienlainoille on toisaalta lukuisia vaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi vertaisrahoitus, jolloin pikalainaa ei myönnä rahoitusfirma, vaan netin avulla löydettävä henkilö.

Pikavippiversioita ja monia lainoja on hyvä verrata ainakin kuluiltaan. Ennen lainan lainaamista on järkevää lueskella lisäksi lainan ehdot, siitä huolimatta että pikavippi ensiksi tuntuisikin asialliselta ja soveliaalta.

Vippi on edullisesti hinnoiteltua kulutuslainaluottoa huomattavasti kalliimpi lainatuote. Jos asiakas ei tiedä kykeneekö pikavipin hoitamaan ajoissa luotonantajalle, asiakkaan on hyvä selvittää onko vippifirman luottoehdot luoton takaisinmaksun suhteen asiallisia. Kun lainan maksuaika pitenee, eikä pikavippiä pysty lyhentämään lainafirmalle, pikavipin korko saattaa kiivetä huomattavaksi. Silloin melko pienikin lainasumma voi lopulta nousta kuluiltaan erittäin isoksi.

Siitä huolimatta että vipit ovatkin vieläkin kohtalaisen yleisiä, kyselyn perusteella vain pari prosenttia ihmisistä voisi miettiä lainaavansa rahan puutteeseensa avun pikalainalla. 4/5 vastanneista ei lainaisi pikavippiä koskaan.