Lainarahaa – lainaa heti tilille pienellä korolla

Pikalainaa eli lainarahaa heti tilille otetaan usein tilanteessa, jos käteistä ei ole lähestulkoon ollenkaan. Laina myös halutaan saada pienellä korolla. Lainattu rahamäärä niin ikään vaaditaan saatavaksi liukkaasti tilille. Pienlainoja ottavat usein 20-30 vuotiaat ja köyhät kuluttajat. Vipin ottaminen vaatii tietyn iän, vakituisen oleskelemisen kotimaassa ja muun soveltuvuuden lainaan. Ennen pikalainan hankkimista olisi fiksua tutkia, että pikavipin kykenee lyhentämään lainafirmalle seuraavina viikkoina, jos tällä tavoin lainanantaja määrää.

Pikaluotot ovat saaneet aikaan pikalainojen yleistymisestä alkaen ankaraa sanan vaihtoa. Asenne korkeakorkoisiin pikalainoihin on ollut eri lehdissä miltei pelkästään kielteinen. Lainojen mutkaton ja joutuisa lainaus ovat synnyttäneet usealle lainan ottajalle rahavaikeuksia, sillä pikavippejä ei joskus ole kyetty tilittämään luotonantajalle vaaditussa ajassa. Tuollaisista vipeistä on mahdollisesti saattanut viritä pikavippikierre, jossa aikaisempia rahavelkoja tilitetään lainanantajalle toisilla vipeillä.

Lainarahaa on hyvä saada akuutissa rahapulassa nopeasti käyttöön

Pikaluotoille on olemassa toki paljon vaihtoehtoja. Noita ovat muun muassa vertaisluotot, jolloin lainaa ei tarjoa pankki, vaan verkon kautta löydettävä henkilö.

Pikavippituotteita ja toisenlaisiakin lainoja on fiksua verrata muutenkin kustannuksiltaan. Ennen luoton hakemista on hyvä lueskella myös lainaehdot, vaikkakin lainaratkaisu alun perin vaikuttaisi kohtuuhintaiselta ja soveliaalta.

Pikavippi on kohtuullisesti hinnoitettua kulutuslainaluottoa aika tavalla kalliimpi luotto. Jos asiakas ei ole varma pystyykö pikalainan lyhentämään ajoissa lainanantajalle, lainanottajan on hyvä tarkistaa onko vippiyrityksen yleiset ehdot lainan takaisinmaksun suhteen asiallisia. Silloin kun lainan maksuaika ylittyy, eikä vippiä pystykään maksamaan pois, pikavipin korko saattaa nousta mittavaksi. Tällöin melko pienikin lainattu summa voi myöhemmin kiivetä rahamäärältään todella mittavaksi.

Vaikkakin pikaluotot ovatkin vieläkin melko haluttuja, selvityksen mukaan pelkästään pari % suomalaisista saattaisi miettiä ottavansa rahaongelmiinsa helpotusta pikavipillä. Neljä viidesosaa ihmisistä ei hakisi pikaluottoa ikinä.

Siinä tapauksessa kun luottoa haluaa ottaa, on fiksua kysyä lainaa ensin pankista josta luoton saa lähestulkoon joka tapauksessa kohtuulisemmalla kulutasolla ja lisäkuluilla kuin muualta. Siinä tapauksessa kun luottoa ei pankista saa, on fiksua verrata eri lainafirmojen lainojen kuluja ja hakea kustannuksiltaan sopiva ratkaisu.

Pieniä lainoja myöntävät nykyisin useat pikavippifirmat. Lain uudistuksen takia vuonna -13 pikavippifirmat vaadittiin rahastamaan pikalainoistaan aika lailla pienimääräisempää korkoprosenttia kuin ennen. Lain muutoksen vuoksi useat pienet pikaluottopalvelut lakkauttivat palvelunsa ja jäljelle jääneet lainaajat joutuivat uusimaan pikaluottosääntönsä ja korkosummansa. Lain muutoksen takia myötä koskaan yleisesti kalliisti arvotetut pikavipit ovat nykypäivänä paljon kohtuuhintaisempia rahan lainaajalle. Muutoksen vuoksi pikaluottojen rahasummat muodostuivat toisaalta suuremmiksi, ja esimerkiksi 2 sadan pikavippiä ei tavallisesti useatkaan vippipaikat lainaa enää.

Pienlaina otetaan yleensä siinä tapauksessa, kun rahaa ei ole lähes lainkaan, eikä luottoa voi saada muista lähteistä. Lainaraha niin ikään vaaditaan ottaa liukkaasti omalle tilille. Vippejä hakevat lähinnä 20-25 vuotiaat ja varattomat kuluttajat. Vipin ottaminen edellyttää riittävän väh. iän, pitkään jatkuvan elämisen täällä ja kelpoisuuden pikalainaan. Ennen pienlainan ottamista on fiksua selvittää, että pikavipin on kykenevä maksamaan lainafirmalle eräpäivään mennessä, jos näin lainanantaja määrää.

Vipit ovat synnyttäneet pikavippien perustamisesta lähtien tulista keskustelua. Asenne korkeakorkoisiin vippeihin on ollut eri lehdissä melkein pelkästään negatiivinen. Pikavippien näppärä ja nopea vippaaminen ovat synnyttäneet monelle vippaajalle velkaongelmia, sillä luottoja ei monesti ole pystytty suorittamaan lainanantajalle määräajassa. Lyhentämättömistä lainoista on voinut viritä vippikierre, jossa tapauksessa entisiä pikavippejä suoritetaan lainanantajalle uusilla vipeillä.

Nopeaa lainaa on hyvä saada silloin kun hilloa tarvitaan pian

Vipeille on syntynyt toisaalta lukuisia ratkaisuja. Sellaisia ovat mm. vertaisrahoitus, jossa tapauksessa lainaa ei anna pankki, vaan internetin kautta kohdattu yksityishenkilö.

Pikalainaversioita ja muitakin luottoja on viisasta verrata edes kustannuksiltaan. Ennen pikaluoton hankkimista kannattaa lueskella niin ikään luottoehdot, siitä huolimatta että pikaluotto alun perin kuulostaisi edulliselta ja tyydyttävältä.

Pikavippi on kohtuullisesti hinnoiteltua kulutusluottoa ylivoimaisesti hinnakkaampi lainatuote. Jos kuluttaja ei tiedä pystyykö pikalainan lyhentämään nopeasti lainafirmalle, lainaajan on järkevää selvittää onko pikalainafirman yleiset ehdot lainan suorittamisen suhteen rehtejä. Kun lainan maksuaika pitenee, eikä lainasummaa pystykään tilittämään lainanantajalle, pikavipin korko saattaa nousta mittavaksi. Siinä tapauksessa parin sadan luotto saattaa lopulta nousta kustannuksiltaan erittäin isoksi.

Siitä huolimatta että pikavipit ovat vieläkin kohtuullisen suosittuja, tutkimuksen mukaisesti ainoastaan pari prosenttia kuluttajista voisi ajatella ottavansa rahapulaansa helpotusta pikaluotolla. 4/5 suomalaisista ei hakisi nopeaa lainaa missään tapauksessa.

Jos lainarahaa tarvitsee, on järkevää hakea luottoa ensin omasta pankista josta luoton saa melkein joka tapauksessa kohtuulisemmalla korkotasolla ja muilla kustannuksilla kuin muualta. Jos lainarahaa ei omasta pankista saa, on fiksua vertailla eri lainafirmojen luottojen kustannuksia ja anoa kuluiltaan edullisin vaihtoehto.

Pikalainaa valitaan tavallisesti silloin, jos fyrkkaa ei ole miltei ollenkaan, eikä sitä saa muistakaan paikoista. Lainattu rahamäärä myöskin vaaditaan ottaa aivan kohta omalle tilille. Pienlainoja hakevat useimmiten nuoret ja köyhät suomalaiset. Pikaluoton lainaaminen vaatii määrätyn vähimmäisiän, pitkään jatkuvan asumisen täällä ja kelpoisuuden pienlainaan. Ennen pienlainan ottamista olisi fiksua tarkistaa, että pikavipin kykenee suorittamaan luotonantajalle pian, jos näin lainafirma vaatii.

Korkeakorkoiset vipit ovat saaneet aikaiseksi lainojen yleistymisestä alkaen raivoisaa kritiikkiä. Asennoituminen korkeaprosenttisiin pikalainoihin on ollut eri medioissa melkein yksinomaan kielteinen. Pikaluottojen vaivaton ja ripeä lainaus ovat saaneet aikaan lukemattomalle lainan ottajalle velkaongelmia, sillä pikalainoja ei joissain tapauksissa ole kyetty suorittamaan pois laina-aikana. Lyhentämättömistä pikavipeistä on saattanut saada alkunsa pikaluottokierre, jolloin entisiä pikaluottoja hoidetaan luotonantajalle toisilla pikaluotoilla.

Pikalainat vipataan kun valuuttaa pitää saada välittömästi

Pikaluotoille on syntynyt kuitenkin runsaasti muita muunnelmia. Sellaisia ovat mm. vertaislainat, jossa tapauksessa pikalainaa ei lainaa rahoitusyritys, vaan internetin kautta tavoitettu kuluttaja.

Vippivaihtoehtoja ja monia kulutuslainoja on fiksua vertailla ainakin korkotasoltaan. Ennen vipin hakemista on viisasta tarkastaa samoin luottoehdot, jos kohta laina aluksi vaikuttaisi halvalta ja asianmukaiselta.

Pikalaina on halvemmin hinnoiteltua suurempaa lainaa paljon hinnakkaampi luottotuote. Jos asiakas ei ole varma kykeneekö luoton suorittamaan pikaisesti luotonantajalle, asiakkaan on viisasta tarkistaa onko vippiyrityksen luottoehdot lainan lyhentämisen suhteen asiallisia. Jos lainan maksuaika ylittyy, eikä lainasummaa kykenekään maksamaan pois, lainan korkosumma saattaa nousta mittavaksi. Siinä tapauksessa muutaman sadan euron lainattu summa voi myöhemmin kiivetä kuluiltaan melkoisen suureksi.

Jos kohta pikaluotot ovat nykyäänkin aika kysyttyjä, tutkimuksen mukaan vain kaksi % suomalaisista saattaisi pohdiskella hakevansa rahan tarpeeseensa helpotusta vipillä. Neljä viidesosaa ihmisistä ei hakisi nopeaa lainaa ikinä.

Siinä tapauksessa kun lainaa haluaa ottaa, on hyvä kysyä luottoa ensin pankista josta lainasumman saa melkein joka tapauksessa kohtuulisemmalla kulutasolla ja lisäkustannuksilla kuin muusta paikasta. Silloin kun lainarahaa ei omasta pankista saa, kannattaa verrata eri lainapalvelujen luottojen kustannuksia ja hakea kustannuksiltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.

Pikavippejä lainoittavat nykyisin useat pikalainayhtiöt. Lakiuudistuksen vuoksi vuonna -13 vippiyhtiöt vaadittiin valkomaan pikavipeistään aika lailla vähäisempää korkoa kuin koskaan. Lain uudistuksen johdosta useat toimivat pikavippipalvelut kuolettivat pikalainailun ja muut yhtiöt päätyivät korjaamaan lainapykälänsä ja korkosummansa. Lain muunnelman johdosta myös aikaisemmin yleisesti hinnakkaasti hinnoitetut pienlainat ovat tänä päivänä paljon edullisempia kuluttajille. Muuttuneen lain kera luottojen rahamäärät muodostuivat kuitenkin suuremmiksi, joten vaikkapa muutaman satasen pikalainaa ei ehkä kuitenkaan monetkaan vippifirmat tarjoa tulevaisuudessa.

Pikalaina lainataan aika usein tilanteessa, kun mammonaa ei ole kutakuinkin yhtään, eikä käteistä saa pankista. Laina myös halutaan saatavaksi nopeasti omalle tilille. Pikaluottoja ottavat usein nuorehkot ja vähävaraiset henkilöt. Pikavipin lainaaminen vaatii tietyn vähimmäisiän, vakituisen oleskelun Suomessa ja muun sopivuuden luottoon. Ennen pikaluoton hankkimista on aiheellista tutkia, että pikalainan kykenee hoitamaan lainanantajalle laina-aikana, jos näin lainoittaja määrää.

Korkeakorkoiset pikavipit ovat saaneet aikaiseksi pikalainojen perustamisesta lähtien tempperamenttistä arvostelua. Suhtautuminen kalliisiin pikalainoihin on ollut lähes kaikissa keskustelupalstoilla kutakuinkin yksinomaan negatiivinen. Pikalainojen vaivaton ja joutuisa saatavuus ovat synnyttäneet monelle pikalainaajalle vaikeuksia, sillä pikalainoja ei joissain tapauksissa ole pystytty maksamaan lainanantajalle laina-aikana. Maksamattomista pikalainoista on saattanut syntyä pikaluottokierre, jolloin muita pikavippejä hoidetaan luotonantajalle muilla pikalainoilla.

Pieni laina vipataan siinä tapauksessa kun fyrkkaa kaivataan pian

Pikavipeille on perustettu kumminkin paljon eri muunnelmia. Tällaisia ovat muun muassa vertaislainat, jossa tapauksessa luottoa ei myönnä pankki, vaan internetin avulla tavoitettu henkilö.

Pikalainaversioita ja erilaisia pienlainoja on järkevää vertailla joka tapauksessa kustannuksiltaan. Ennen pikaluoton hakemista kannattaa tarkastaa myös luoton ehdot, huolimatta siitä, että pikavippi ensiksi vaikuttaisi edulliselta ja soveliaalta.

Vippi on asiallisesti hinnoiteltua kulutusluottoa aika tavalla kalliimpi luotto. Jos asiakas ei tiedä kykeneekö pikavipin hoitamaan eräpäivään mennessä lainanantajalle, lainanottajan kannattaa selvittää onko vippiyrityksen luottoehdot pienlainan suorittamisen suhteen joustavia. Jos lainan maksuaika pitenee, eikä pikavippiä kykenekään hoitamaan pois, luoton korkosumma voi nousta mittavaksi. Siinä tapauksessa pienehkökin luotto saattaa lopuksi tulla rahamäärältään hyvin huomattavaksi.

Jos kohta pienet lainat ovatkin tänä päivänä aika kysyttyjä, kyselyn perusteella vain 2 % henkilöistä voisi harkita ottavansa rahan puutteeseensa ratkaisun pienlainalla. Yli 3/4 vastanneista ei hakisi pikalainaa missään tapauksessa.