Mistä lainaa velkojen maksuun?

Mistä lainaa velkojen maksuun? Edullinen ja nopea laina otetaan usein tilanteessa, jos käteistä ei ole miltei ollenkaan, eikä rahaa voi saada pankista. Lainattu summa lisäksi halutaan saada aivan pian pankkitilille. Pikavippejä ottavat tavallisesti 18-28 vuotiaat ja rahattomat kuluttajat. Pikalainan lainaaminen vaatii tietyn väh. iän, pysyvän elämisen Suomessa ja kelpoisuuden lainaan. Ennen pienlainan hankkimista olisi aiheellista tsekata, että lainasumman kykenee tilittämään takaisin pian, jos tällä tavoin lainanantaja vaatii.

Nopeat lainat ovat aiheuttaneet lainojen yleistymisestä alkaen runsasta kritiikkiä. Suhtautuminen korkeaprosenttisiin pieniin lainoihin on ollut melkein aina uutisissa miltei yksinomaan arvosteleva. Luottojen mutkaton ja ripeä saaminen ovat synnyttäneet usealle vippaajalle ongelmia, sillä pikavippejä ei monesti ole pystytty lyhentämään myöhemmin määräajassa. Lyhentämättömistä lainoista on mahdollisesti saattanut muodostua pikaluottokierre, jossa myöhässä olevia kulutusluottoja hoidetaan lainanantajalle muilla pikavipeillä.

Pieni laina nostetaan kun fyrkkaa on pakko saada pian

Pikalainoille on olemassa toki paljon ratkaisuja. Noita ovat mm. vertaislainat, jossa tapauksessa vippiä ei tarjoa rahoituslaitos, vaan verkon avulla löydettävä kuluttaja.

Pikalainaversioita ja suurta määrää pikalainoja on viisasta verrata kuitenkin korkotasoltaan. Ennen pikaluoton lainaamista on viisasta tarkastaa lisäksi lainaehdot, huolimatta siitä, että lainaratkaisu ensiksi vaikuttaisi edulliselta ja sopivalta.

Vippi on maltillisesti hinnoiteltua isompaa lainaa ylivoimaisesti hinnakkaampi laina. Jos lainaaja ei ole varma pystyykö lainan suorittamaan nopeasti lainanantajalle, hänen on viisasta selvittää onko pikavippifirman luottoehdot luoton suorittamisen suhteen asiallisia. Kun maksuaika ylittyy, eikä vippiä pysty lyhentämään lainanantajalle, pikalainan korko voi nousta huomattavaksi. Silloin vaatimatonkin lainasumma saattaa lopulta tulla kustannuksiltaan hyvin isoksi.

Vaikka pikavipit ovatkin nykyäänkin aika haluttuja, gallupin perusteella pelkästään kaksi % kuluttajista rohkenisi harkita hakevansa rahan tarpeeseensa ratkaisun pienlainalla. 4/5 henkilöistä ei hakisi pikalainaa koskaan.

Silloin kun lainarahaa tarvitsee, on fiksua kysyä lainaa aluksi omasta pankista josta lainasumman saa lähes aina kohtuulisemmalla korkotasolla ja muilla kuluilla kuin muista paikoista. Siinä tapauksessa kun lainaa ei omasta pankista saa, on järkevää verrata eri lainafirmojen lainojen kuluja ja ottaa kustannuksiltaan sopiva vaihtoehto.

Pienlainoja antavat nykyään lukuisat pikalainafirmat. Lakiuudistuksen takia vuonna -13 pienlainayhtiöt käskettiin rahastamaan lainoistaan ylivoimaisesti pienimääräisempää korkoprosenttia kuin aiemmin. Lain muutoksen vuoksi monet pienet pikalainapalvelut lakkauttivat toimintansa ja muut yritykset ajautuivat uusimaan pienlainasääntönsä ja korkotasonsa. Lakimuutoksen seurauksena myös ennen yleisesti kalliisti arvotetut pienet lainat ovat tänä päivänä huomattavasti kohtuuhintaisempia lainanottajalle. Muutoksen ohella pikaluottojen lainasummat muodostuivat silti isommiksi, jolloin esimerkiksi jokusen sadan euron lainarahaa ei ehkä kuitenkaan monetkaan pikavippipaikat myönnä tulevaisuudessa.

Pienlaina otetaan monesti siinä tapauksessa, jos rahaa ei ole juuri yhtään, eikä sitä voi hankkia muultakaan. Lainaraha myöskin vaaditaan saatavaksi hetkessä pankkitilille. Pikaluottoja nostavat lähinnä nuoret ja varattomat henkilöt. Vipin ottaminen vaatii tietyn iän vähintään, jatkuvan oleskelemisen täällä ja kelpoisuuden pikalainaan. Ennen luoton hankkimista on hyvä tsekata, että pikaluoton on kykenevä hoitamaan lainanantajalle pian, jos näin lainanantaja vaatii.

Nopeat lainat ovat saaneet aikaan lainojen yleistymisestä alkaen vihaista arvostelua. Suhtautuminen hinnakkaisiin pieniin lainoihin on ollut monissa keskustelupalstoilla lähestulkoon yksinomaan arvosteleva. Pikavippien kätevä ja ripeä lainaaminen ovat synnyttäneet lukemattomalle luoton ottajalle vippikierteen, sillä lainoja ei monesti ole pystytty hoitamaan lainafirmalle vaaditussa ajassa. Lyhentämättömistä pikalainoista on mahdollisesti voinut syntyä vippikierre, jossa myöhässä olevia pikaluottoja suoritetaan luotonantajalle eri pikavipeillä.

Pikaluotoille on olemassa toki paljon ratkaisuja. Näitä ovat esim. vertaislainat, jossa luottoa ei lainaa pankki, vaan internetin avulla kohdattu yksityishenkilö.

Pikavippivaihtoehtoja ja erilaisia lainoja on hyvä verrata edes koroltaan. Ennen luoton hankkimista on fiksua syynätä myös lainan ehdot, vaikka luotto heti aluksi tuntuisikin asialliselta ja soveliaalta.

Pikaluotto on asiallisesti hinnoiteltua kulutusluottoa aika tavalla kalliimpi laina. Jos asiakas ei ole varma kykeneekö pikalainan suorittamaan ajoissa lainafirmalle, hänen kannattaa tarkistaa onko vippifirman luottoehdot pikalainan lyhentämisen suhteen reiluja. Kun maksuaika pitenee, eikä lainaa pystykään lyhentämään lainafirmalle, luoton korkosumma saattaa kiivetä suureksi. Siinä tapauksessa melko pienikin lainasumma voi loppujen lopuksi muodostua kustannuksiltaan erittäin isoksi.

Jos kohta pikavipit ovat vieläkin aika lailla haluttuja, tutkimuksen perusteella ainoastaan kaksi prosenttia henkilöistä voisi ajatella lainaavansa rahaongelmiinsa avun pikalainalla. Neljä viidesosaa suomalaisista ei lainaisi vippiä milloinkaan.

Jos lainaa tarvitsee, on järkevää hakea luottoa aluksi omasta pankista josta lainan voi ottaa lähes aina kohtuulisemmalla korkotasolla ja lisäkuluilla kuin muista paikoista. Siinä tapauksessa kun luottoa ei pankista myönnetä, on fiksua vertailla eri lainafirmojen lainojen kuluja ja hakea korkotasoltaan edullisin vaihtoehto.

Lainaa heti haetaan usein tilanteessa, kun käteistä ei ole kutakuinkin yhtään, eikä rahaa myönnetä muualta. Laina myös toivotaan saada lyhyessä ajassa pankkitilille. Pikavippejä hakevat aika usein alle kolmekymppiset ja vähävaraiset suomalaiset. Pikaluoton myöntäminen edellyttää tietyn vähimmäisiän, vakituisen elämisen Suomessa ja muun soveltuvuuden lainaan. Ennen pikavipin hankkimista olisi hyvä tehdä varmaksi, että lainasumman kykenee maksamaan lainafirmalle pian, jos näin lainoittaja edellyttää.

Pienet lainat ovat synnyttäneet pikalainojen yleistymisestä alkaen kuumaveristä keskustelua. Asenne hinnakkaisiin pikavippeihin on ollut eri medioissa melkein pelkästään kriittinen. Vippien kätevä ja liukas lainaus ovat saaneet aikaan monelle pikalainaajalle ongelmia, sillä pikavippejä ei joskus ole pystytty hoitamaan myöhemmin laina-aikana. Maksamattomista pikalainoista on mahdollisesti voinut kehittyä pikavippikierre, jolloin entisiä pikavippejä tilitetään lainanantajalle eri vipeillä.

Lainaa nostetaan silloin kun fyrkkaa pitää saada pian

Vipeille on syntynyt toki monia ratkaisuja. Niitä ovat vaikkapa vertaislainat, jossa luottoa ei lainaa rahoitusyritys, vaan verkon kautta kohdattu suomalainen.

Pikalainavaihtoehtoja ja suurta määrää pikavippejä on hyvä tutkia joka tapauksessa korkotasoltaan. Ennen pikavipin lainaamista on fiksua syynätä samoin lainan ehdot, huolimatta siitä, että laina alun perin näyttäisikin kohtuuhintaiselta ja soveltuvalta.

Pikaluotto on maltillisesti hinnoitettua suurempaa lainaa ylivoimaisesti kalliimpi luotto. Jos asiakas ei tiedä kykeneekö pikavipin suorittamaan pikaisesti luotonantajalle, lainaajan on hyvä tarkistaa onko vippiyrityksen lainaehdot lainan takaisinmaksun suhteen asiallisia. Kun lainan maksuaika ylittyy, eikä luottoa pystykään hoitamaan lainanantajalle, lainan korkosumma saattaa nousta huomattavaksi. Silloin parin sadan lainattu summa voi lopuksi nousta rahamäärältään törkeän mittavaksi.

Huolimatta siitä, että vipit ovat edelleen aika lailla kysyttyjä, kyselyn mukaan pelkästään 2 prosenttia kuluttajista rohkenisi pohdiskella hakevansa rahaongelmiinsa apua pikavipillä. Yli 75% ihmisistä ei lainaisi vippiä milloinkaan.

Siinä tapauksessa kun lainaa haluaa ottaa, kannattaa kysyä sitä ensin pankista josta lainan voi ottaa lähestulkoon joka tapauksessa maltillisemmalla kulutasolla ja lisäkuluilla kuin muista paikoista. Jos lainarahaa ei omasta pankista saa, kannattaa verrata eri lainafirmojen lainojen kustannuksia ja lainata kustannuksiltaan paras vaihtoehto.

Pikaluottoja tarjoavat nykyisin monet pikavippiyhtiöt. Lain muutoksen myötä vuonna -13 vippiyhtiöt määrättiin valkomaan pikavipeistään paljon pienimääräisempää korkosummaa kuin koskaan. Tämän muutoksen takia useat toimivat pikalainaviritelmät kuolettivat pikalainailun ja loput palvelut olivat pakotettuja korjaamaan lainaasetuksensa ja korkosummansa. Lain muutoksen tähden ohella aikaisemmin useissa tapauksissa hinnakkaasti hinnoitetut pikavipit ovat nykyään aika lailla halvempia rahan lainaajalle. Muutoksen ohella pikavippien summat tulivat toisaalta isommiksi, joten muun muassa muutaman sadan euron luottoa ei aina useatkaan lainayritykset tarjoa tulevina aikoina.

Pikavippi lainataan aika usein siinä tapauksessa, kun rahaa ei ole likimain yhtään, eikä sitä voi saada muista lähteistä. Lainaraha niin ikään halutaan saada lyhyessä ajassa omalle tilille. Pieniä lainoja lainaavat aika usein alle kolmekymppiset ja varattomat ihmiset. Vipin lainaaminen vaatii riittävän iän, pitkään jatkuvan oleskelemisen Suomessa ja kelpoisuuden pikalainaan. Ennen pikavipin hakemista olisi aiheellista tutkia, että pikaluoton kykenee tilittämään lainafirmalle tulevina viikkoina, jos tällä tavoin lainoittaja edellyttää.

Korkeakorkoiset pikavipit ovat saaneet aikaiseksi lainojen syntymisestä lähtien kiukkuista keskustelua. Asennoituminen kalliisiin pienlainoihin on ollut tavallisesti medioissa kutakuinkin vain kielteinen. Luottojen näppärä ja joutuisa lainaaminen ovat aiheuttaneet lukuisalle luoton ottajalle hankaluuksia, sillä pienlainoja ei monesti ole pystytty hoitamaan pois määräajassa. Tällaisista pikalainoista on mahdollisesti voinut syntyä pikalainakierre, jolloin vanhoja pienlainoja maksetaan lainanantajalle eri pikavipeillä.

Pikavipit otetaan silloin kun rahaa pitää saada heti

Vipeille on kuitenkin runsaasti vaihtoehtoja. Niitä ovat esim. vertaisluotot, jossa tapauksessa lainaa ei anna lainayritys, vaan verkon avulla kohdattu yksityishenkilö.

Pienlainatuotteita ja toisenlaisiakin lainoja on hyvä vertailla kuitenkin kuluiltaan. Ennen pikalainan lainaamista on järkevää lukea niin ikään lainaehdot, huolimatta siitä, että pikalaina aluksi näyttäisikin kohtuuhintaiselta ja soveliaalta.

Vippi on halvemmin hinnoiteltua isompaa lainaa huomattavasti kalliimpi lainatuote. Jos lainanottaja ei ole varma pystyykö luoton lyhentämään määräajassa takaisin, hänen on viisasta tarkistaa onko vippiyrityksen yleiset ehdot pikavipin lyhentämisen suhteen asiallisia. Jos lainan maksuaika ylittyy, eikä vippiä pysty hoitamaan pois, pikalainan korkosumma voi kiivetä huomattavaksi. Silloin vaatimatonkin laina saattaa lopulta muodostua kuluiltaan todella suureksi.

Huolimatta siitä, että pienet lainat ovat yhä aika haluttuja, gallup-kyselyn mukaan pelkästään pari % kuluttajista voisi ajatella lainaavansa rahaongelmiinsa helpotuksen pikalainalla. Neljä viidesosaa ihmisistä ei hakisi pikaluottoa koskaan.