Mistä rahaa heti – nopea laina heti tilille

Mistä rahaa heti? Nopean lainan voi saada heti tilille lukuisista eri paikoista netissä. Lainaa nopeasti valitaan aika usein olosuhteissa, jos rahaa ei ole lähes lainkaan, eikä sitä saa muualta. Laina niin ikään halutaan ottaa nopeasti käytettäväksi. Pikaluottoja lainaavat useimmiten 20-28 vuotiaat ja varattomat ihmiset. Pienlainan lainaaminen vaatii määrätyn vähimmäisiän, jatkuvan oleskelun kotimaassa ja muun soveltuvuuden pienlainaan. Ennen pikavipin lainaamista olisi fiksua selvittää, että lainan pystyy hoitamaan pois pian, jos tällä tavoin lainoittaja edellyttää.

Vipit ovat saaneet aikaan niiden perustamisesta lähtien kiivasta sanan vaihtoa. Asennoituminen korkeaprosenttisiin pienlainoihin on ollut yleisesti keskustelupalstoilla melkein pelkästään arvosteleva. Pikaluottojen näppärä ja liukas vippaaminen ovat synnyttäneet lukuisalle lainaajalle vaikeuksia, sillä luottoja ei usein ole kyetty hoitamaan pois laina-aikana. Tällaisista lainoista on voinut saada alkunsa pikalainakierre, jolloin vanhoja rahavelkoja maksetaan lainanantajalle toisilla pikaluotoilla.

Nopea laina haetaan siinä tapauksessa kun rahaa on pakko saada heti

Pikaluotoille on perustettu kumminkin lukuisia muita muunnelmia. Näitä ovat muun muassa vertaislainat, jolloin vippiä ei lainaa rahoitusfirma, vaan internetin avulla löydettävä ihminen.

Lainaratkaisuja ja suurta määrää kulutusluottoja on hyvä tutkia edes kuluiltaan. Ennen pikavipin hakemista on fiksua lueskella lisäksi luoton ehdot, siitä huolimatta että laina ensin kuulostaisi edulliselta ja tyydyttävältä.

Pienlaina on kohtuullisesti hinnoiteltua isompaa lainaa ylivoimaisesti kalliimpi luottotuote. Jos lainanottaja ei tiedä kykeneekö luoton maksamaan nopeasti lainanantajalle, henkilön on hyvä selvittää onko vippifirman luottoehdot luoton suorittamisen suhteen asiallisia. Kun maksuaika ylittyy, eikä vippiä kykene maksamaan pois, pikavipin korko voi kiivetä mittavaksi. Siinä tapauksessa parin sadan lainasumma saattaa lopuksi muodostua rahamäärältään törkeän suureksi.

Siitä huolimatta että pienlainat ovat nykyäänkin aika lailla kysyttyjä, selvityksen mukaisesti vain kaksi prosenttia ihmisistä saattaisi miettiä hakevansa rahan puutteeseensa helpotusta pikavipillä. 80% henkilöistä ei lainaisi pikaluottoa ikinä.

Siinä tapauksessa kun luottoa tarvitsee, kannattaa hakea lainaa aluksi omasta pankista josta luoton voi ottaa melkein joka tapauksessa maltillisemmalla kulutasolla ja lisälainakuluilla kuin muusta paikasta. Siinä tapauksessa kun lainaa ei omasta pankista saa, on järkevää verrata eri lainoittajien luottojen kuluja ja ottaa koroltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.

Pientä lainaa tarjoavat nykyaikana useat pikalainayritykset. Lakimuutoksen vuoksi vuonna 2013 pikavippiyhtiöt vaadittiin valkomaan pikkulainoistaan paljon vähäisempää korkoa kuin aikaisemmin. Tämän uudistuksen seurauksena useat epämääräiset vippifirmat lakkauttivat lainapalvelunsa ja muut yhtiöt olivat pakotettuja korjaamaan pikaluottosääntönsä ja korkosummansa. Lakimuunnelman takia ohella koskaan aika usein kalliisti hinnoitellut vipit ovat nykypäivänä aika lailla edullisempia asiakkaalle. Lakiuudistuksen takia lainojen lainasummat tulivat kumminkin isommiksi, joten mm. muutaman sadan lainarahaa ei tavallisesti monetkaan pikaluottoyhtiöt anna enää.

Pieni laina valitaan yleensä tilanteessa, jos mammonaa ei ole lähes yhtään, eikä käteistä voi hankkia pankista. Lainattu rahamäärä myöskin vaaditaan saatavaksi liukkaasti tilille. Pienlainoja nostavat aika usein 20-28 vuotiaat ja köyhät ihmiset. Pienlainan ottaminen edellyttää määrätyn väh. iän, pitkään jatkuvan asumisen kotimaassa ja muun soveltuvuuden pienlainaan. Ennen pikalainan lainaamista on järkevää selvittää, että lainan pystyy hoitamaan luotonantajalle määräajassa, jos tällä tavoin lainafirma määrää.

Isokorkoiset pikavipit ovat saaneet aikaan niiden yleistymisestä lähtien tempperamenttistä sanan vaihtoa. Asennoituminen korkeaprosenttisiin pienlainoihin on ollut eri uutisissa lähes ainoastaan kriittinen. Vippien helppo ja ripeä lainaus ovat saaneet aikaan lukemattomalle pikalainaajalle vaikeuksia, sillä pienlainoja ei monesti ole kyetty lyhentämään lainanantajalle laina-aikana. Maksamattomista lainoista on mahdollisesti saattanut tulla pikalainakierre, jossa tapauksessa muita rahavelkoja tilitetään lainanantajalle uusilla vipeillä.

Pikavipeille on perustettu toisaalta runsaasti muunlaisia versioita. Niitä ovat esimerkiksi vertaislainat, jossa tapauksessa lainarahaa ei tarjoa rahoituslaitos, vaan verkon avulla tavoitettu ihminen.

Pikavippiversioita ja toisenlaisiakin pikavippejä kannattaa tutkia kuitenkin kuluiltaan. Ennen luoton hankkimista on järkevää tarkastaa myöskin luottoehdot, jos kohta luotto ensiksi tuntuisikin kohtuuhintaiselta ja soveliaalta.

Pienlaina on kohtuullisesti hinnoitettua kulutuslainaluottoa aika tavalla kalliimpi lainatuote. Jos kuluttaja ei ole varma kykeneekö lainan lyhentämään ajoissa luotonantajalle, asiakkaan on järkevää selvittää onko vippifirman lainaehdot pienlainan lyhentämisen suhteen reiluja. Kun maksuaika ylittyy, eikä lainaa pystykään hoitamaan pois, pikalainan korkosumma saattaa nousta mittavaksi. Tällöin vaatimatonkin lainattu summa voi lopulta nousta rahamäärältään törkeän isoksi.

Jos kohta pikaluotot ovat nykyäänkin aika haluttuja, gallup-kyselyn perusteella pelkästään kaksi % henkilöistä tohtisi harkita ottavansa rahapulmiinsa apua pikaluotolla. 80% kuluttajista ei ottaisi pikavippiä missään tapauksessa.

Siinä tapauksessa kun lainaa tarvitsee, on hyvä hakea sitä ensin pankista josta lainasumman voi saada lähes joka tapauksessa maltillisemmalla kulutasolla ja lisäkustannuksilla kuin muusta paikasta. Jos lainaa ei omasta pankista myönnetä, on järkevää verrata eri lainafirmojen lainojen kuluja ja valita kustannuksiltaan edullisin ratkaisu.

Lainaa heti valitaan usein silloin, jos fyrkkaa ei ole lähestulkoon yhtään, eikä lainaa saa pankista. Lainattu rahamäärä myöskin tykätään ottaa lyhyessä ajassa omalle tilille. Pikalainoja hakevat monesti alle 30-kymppiset ja rahattomat henkilöt. Luoton saaminen vaatii tietyn vähimmäisiän, vakituisen oleskelun kotimaassa ja kelpoisuuden luottoon. Ennen lainan lainaamista olisi fiksua tehdä varmaksi, että pikalainan on kykenevä maksamaan takaisin laina-aikana, jos tällä tavoin lainoittaja edellyttää.

Korkeakorkoiset pikalainat ovat aiheuttaneet lainojen perustamisesta alkaen ankaraa arvostelua. Asenne hinnakkaisiin vippeihin on ollut monissa uutisissa likimain yksinomaan kielteinen. Lainojen näppärä ja joutuisa saatavuus ovat aiheuttaneet lukemattomalle luoton ottajalle vaikeuksia, sillä pikavippejä ei välttämättä ole pystytty maksamaan lainafirmalle laina-aikana. Lyhentämättömistä pikavipeistä on voinut kehittyä pikalainakierre, jossa vanhoja pikalainoja hoidetaan lainafirmalle toisilla vipeillä.

Nopeaa lainarahaa nostetaan jos käteistä kaivataan nopeasti

Pikalainoille on perustettu toisaalta monia ratkaisuja. Näitä ovat mm. vertaisrahoitus, jolloin pikalainaa ei tarjoa rahoituslaitos, vaan internetin kautta löydettävä suomalainen.

Pienlainatuotteita ja kaikenlaisia kulutuslainoja on fiksua vertailla ainakin koroltaan. Ennen lainan lainaamista on fiksua tarkastaa samoin luoton ehdot, siitä huolimatta että lainavaihtoehto heti aluksi vaikuttaisi halvalta ja sopivalta.

Pienlaina on asiallisesti hinnoiteltua kulutuslainaluottoa huomattavasti kalliimpi luottotuote. Jos lainanottaja ei ole varma pystyykö luoton lyhentämään määräajassa lainafirmalle, lainaajan kannattaa selvittää onko vippifirman yleiset ehdot luoton suorittamisen suhteen rehtejä. Kun maksuaika ylittyy, eikä vippiä kykene lyhentämään pois, luoton korkosumma saattaa nousta suureksi. Tällöin parin sadan luotto saattaa lopuksi kiivetä rahamäärältään hyvin huomattavaksi.

Vaikka vipit ovat edelleen kohtalaisen yleisiä, gallup-kyselyn mukaisesti pelkästään 2 % ihmisistä saattaisi ajatella hakevansa rahaongelmiinsa apua pikalainalla. 80% henkilöistä ei lainaisi pikaluottoa missään tapauksessa.

Jos lainarahaa tarvitsee, kannattaa kysyä lainaa aluksi pankista josta luoton saa lähes aina kohtuulisemmalla korolla ja lisäkuluilla kuin muusta paikasta. Siinä tapauksessa kun lainarahaa ei pankista myönnetä, on järkevää verrata eri lainafirmojen luottojen kustannuksia ja anoa kuluiltaan sopiva vaihtoehto.

Pieniä lainoja lainoittavat tänään lukuisat pikaluottoyritykset. Lain muutoksen takia vuonna -13 pikavippifirmat asetettiin perimään pikalainoistaan aika lailla vähäisempää korkoprosenttia kuin ennen. Tämän muutoksen takia monet toimivat vippipalvelut sulkivat lainapalvelunsa ja loput firmat olivat pakotettuja uusimaan pikaluottovaatimuksensa ja korkosummansa. Lakimuutoksen takia myöskin aiemmin yleisesti korkealle hinnoitetut pienlainat ovat tänä päivänä aika tavalla edullisempia lainanottajalle. Lakiuudistuksen kera vippien rahasummat kasvoivat kumminkin suuremmiksi, joten mm. 2 satasen lainaa ei aina useatkaan pienlainapaikat lainaa tulevaisuudessa.

Pieni laina lainataan useasti olosuhteissa, kun käteistä ei ole juuri yhtään, eikä käteistä voi hankkia muistakaan lähteistä. Laina niin ikään pyritään ottaa liukkaasti käyttöön. Pieniä lainoja hakevat useimmiten nuoret ja rahattomat suomalaiset. Pikalainan saaminen vaatii määrätyn iän vähintään, pysyvän oleskelun täällä ja muun soveltuvuuden pienlainaan. Ennen luoton ottamista olisi aiheellista selvittää, että lainan pystyy tilittämään pois pian, jos näin lainanantaja määrää.

Korkeakorkoiset lainat ovat saaneet aikaiseksi lainojen perustamisesta lähtien raivoisaa sanan vaihtoa. Suhtautuminen korkeaprosenttisiin pikalainoihin on ollut eri uutisissa melkein pelkästään negatiivinen. Pikavippien näppärä ja nopea saaminen ovat synnyttäneet lukuisalle lainaajalle vippikierteen, sillä lainoja ei usein ole kyetty hoitamaan luotonantajalle laina-aikana. Lyhentämättömistä lainoista on saattanut saada alkunsa vippikierre, jolloin myöhässä olevia rahavelkoja suoritetaan lainanantajalle uusilla pikalainoilla.

Pienlaina lainataan jos fyrkkaa pitää saada nyt

Pikaluotoille on toisaalta lukuisia ratkaisuja. Noita ovat mm. vertaislainat, jolloin lainarahaa ei lainaa lainayritys, vaan verkon kautta kohdattu yksityishenkilö.

Vippivaihtoehtoja ja kaikenlaisia luottoja on järkevää tutkia ainakin kustannuksiltaan. Ennen pikaluoton ottamista on viisasta tutkia myös lainan ehdot, vaikkakin pikaluotto aluksi kuulostaisi halvalta ja soveliaalta.

Pikavippi on kohtuullisesti hinnoiteltua kulutusluottoa ylivoimaisesti hinnakkaampi luotto. Jos lainanottaja ei tiedä kykeneekö pikavipin lyhentämään eräpäivään mennessä lainanantajalle, lainaajan on hyvä selvittää onko vippifirman luottoehdot pikalainan suorittamisen suhteen rehtejä. Jos maksuaika pitenee, eikä pikavippiä pysty tilittämään takaisin, pikalainan korko saattaa kiivetä huomattavaksi. Silloin melko pienikin luotto saattaa myöhemmin tulla kustannuksiltaan erittäin suureksi.

Vaikkakin pikalainat ovat nykyäänkin melko suosittuja, tutkimuksen mukaan ainoastaan 2 prosenttia kuluttajista voisi harkita lainaavansa rahapulmiinsa helpotuksen pikalainalla. Neljä viidesosaa ihmisistä ei lainaisi pikavippiä missään tapauksessa.