Yhdistä lainat – vanhat, pienet ja kalliit lainat yhdeksi

Lainat kannattaa yhdistää yhdeksi suuremmaksi lainaksi kulujen minimoimiseksi. Eli siis yhdistä vanhat ja kalliit lainat yhdeksi isoksi. Lainaa lainaavat usein alle 30-kymppiset ja rahattomat henkilöt. Pikalainan myöntäminen edellyttää tietyn iän, pitkäkestoisen asumisen kotimaassa ja muun sopivuuden luottoon. Ennen pienlainan hankkimista on aiheellista selvittää, että lainasumman on kykenevä lyhentämään lainafirmalle pian, jos näin lainafirma vaatii.

Nopeat lainat ovat saaneet aikaan pikalainojen syntymisestä alkaen ankaraa arvostelua. Asennoituminen korkeakorkoisiin pikalainoihin on ollut lähes kaikissa viestimissä miltei pelkästään kriittinen. Luottojen mutkaton ja pikainen lainaus ovat saaneet aikaan usealle pikavippaajalle ongelmia, sillä pienlainoja ei aina ole kyetty lyhentämään lainafirmalle eräpäivään mennessä. Näistä lainoista on voinut viritä pikaluottokierre, jossa tapauksessa myöhästyneitä pikaluottoja maksetaan lainanantajalle eri pikavipeillä.

Pienlaina lainataan kun valuuttaa on pakko saada nyt

Pikaluotoille on olemassa toisaalta monia eri muunnelmia. Sellaisia ovat esim. vertaislainat, jolloin lainarahaa ei anna pankki, vaan internetin kautta löydettävä kuluttaja.

Pienlainatuotteita ja kaikenlaisia kulutusluottoja on hyvä vertailla joka tapauksessa kuluiltaan. Ennen lainan hankkimista on hyvä lukea lisäksi lainaehdot, jos kohta pikalaina ensiksi näyttäisikin asialliselta ja soveliaalta.

Pikalaina on kohtuullisesti hinnoiteltua kulutusluottoa aika lailla kalliimpi lainatuote. Jos henkilö ei ole varma pystyykö pikavipin maksamaan ajoissa takaisin, lainanottajan on hyvä tarkistaa onko vippifirman luottoehdot pikavipin lyhentämisen suhteen asiallisia. Kun maksuaika ylittyy, eikä vippiä pystykään hoitamaan pois, pikalainan korkosumma voi kiivetä mittavaksi. Tällöin muutaman sadan euron luotto voi loppujen lopuksi kiivetä kuluiltaan todella mittavaksi.

Siitä huolimatta että pikalainat ovatkin yhä kohtalaisen yleisiä, gallupin perusteella pelkästään pari % ihmisistä saattaisi harkita lainaavansa rahapulaansa apua pikaluotolla. 4/5 kuluttajista ei lainaisi vippiä ikinä.

Silloin kun luottoa tarvitsee, on fiksua hakea sitä ensin pankista josta luoton voi saada lähestulkoon joka tapauksessa kohtuulisemmalla korkotasolla ja lisälainakuluilla kuin muista paikoista. Jos lainaa ei omasta pankista myönnetä, on fiksua verrata eri lainafirmojen lainojen kuluja ja anoa koroltaan paras ratkaisu.

Pikaluottoja tarjoavat nykypäivänä monet rahoitusyhtiöt. Lain muutoksen tähden vuonna 2013 pienlainapalvelut käskettiin rahastamaan vipeistään aika tavalla vähäisempää korkoprosenttia kuin ennen. Tämän muutoksen tähden monet toimivat lainapalvelut lakkauttivat pikalainailun ja muut lainaajat joutuivat uusimaan pikalainapykälänsä ja korkoprosenttinsa. Lakimuunnelman seurauksena vuoksi aikaisemmin tavallisesti kalliisti hinnoitetut pikavipit ovat nykyään aika lailla kohtuuhintaisempia kuluttajille. Lakiuudistuksen ohella pikavippien rahasummat muodostuivat toisaalta rahamäärältään suuremmiksi, joten esim. parin sadan pikalainaa ei tavallisesti monetkaan pikavippipalvelut tarjoa enää.

Vippi haetaan usein tilanteessa, jos mammonaa ei ole juuri ollenkaan, eikä sitä voi saada omasta pankista. Lainaraha myöskin toivotaan saada hetkessä pankkitilille. Pikavippejä hakevat aika usein 20-28 vuotiaat ja köyhät suomalaiset. Pikaluoton lainaaminen edellyttää määrätyn väh. iän, pitkäkestoisen oleskelemisen täällä ja muun soveltuvuuden lainaan. Ennen luoton lainaamista on fiksua varmistaa, että pikaluoton pystyy maksamaan takaisin laina-aikana, jos näin lainoittaja edellyttää.

Pikavipit ovat aiheuttaneet vippien syntymisestä alkaen kiihkomielistä sanan vaihtoa. Asenne korkeakorkoisiin vippeihin on ollut hyvin usein medioissa likimain pelkästään kielteinen. Pikaluottojen helppo ja liukas vippaaminen ovat synnyttäneet monelle luoton ottajalle ongelmia, sillä pienlainoja ei joissain tapauksissa ole kyetty lyhentämään lainafirmalle laina-aikana. Näistä pikalainoista on saattanut viritä pikavippikierre, jolloin vanhoja pikavippejä maksetaan pois muilla vipeillä.

Vipeille on syntynyt toisaalta runsaasti eri muunnelmia. Noita ovat mm. vertaislainat, jossa tapauksessa pikalainaa ei myönnä lainafirma, vaan verkon avulla kohdattu ihminen.

Pikavippituotteita ja toisenlaisiakin luottoja on hyvä verrata joka tapauksessa koroltaan. Ennen luoton hankkimista on hyvä lukea lisäksi lainan ehdot, vaikka pikalaina alun perin tuntuisikin halvalta ja soveliaalta.

Pikalaina on maltillisesti hinnoitettua kulutuslainaluottoa aika lailla kalliimpi luottotuote. Jos lainanottaja ei ole varma pystyykö lainan suorittamaan eräpäivään mennessä luotonantajalle, henkilön kannattaa tarkistaa onko pikalainayrityksen yleiset ehdot pikalainan suorittamisen suhteen asiallisia. Kun maksuaika ylittyy, eikä vippiä pysty tilittämään lainafirmalle, luoton korko voi kiivetä isoksi. Silloin melko pienikin lainattu summa voi lopulta tulla kustannuksiltaan hyvin suureksi.

Jos kohta pienet lainat ovat tänä päivänä kohtuullisen haluttuja, gallup-kyselyn mukaisesti ainoastaan 2 prosenttia kuluttajista rohkenisi pohdiskella ottavansa rahan tarpeeseensa helpotuksen pikaluotolla. Neljä viidesosaa ihmisistä ei lainaisi vippiä koskaan.

Siinä tapauksessa kun luottoa tarvitsee, on järkevää kysyä sitä aluksi omasta pankista josta lainan saa melkein aina kohtuulisemmalla kulutasolla ja muilla kustannuksilla kuin muusta paikasta. Jos luottoa ei omasta pankista saa, on viisasta verrata eri lainafirmojen luottojen kuluja ja valita kustannuksiltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.

Lainarahaa otetaan monesti siinä tapauksessa, jos käteistä ei ole melkein yhtään, eikä sitä voi saada muistakaan lähteistä. Raha myöskin toivotaan saada pikapuoliin käyttöön. Pikaluottoja ottavat monesti 20-25 vuotiaat ja köyhät suomalaiset. Vipin lainaaminen edellyttää riittävän väh. iän, jatkuvan asumisen kotimaassa ja kelpoisuuden luottoon. Ennen luoton lainaamista on hyvä tsekata, että luoton pystyy tilittämään luotonantajalle pian, jos näin lainafirma vaatii.

Pikavipit ovat aiheuttaneet niiden syntymisestä lähtien ankaraa sanan vaihtoa. Asennoituminen korkeaprosenttisiin vippeihin on ollut hyvin usein lehdissä likimain ainoastaan kriittinen. Pikavippien helppo ja nopea lainaus ovat synnyttäneet monelle luoton ottajalle hankaluuksia, sillä pienlainoja ei useinkaan ole kyetty tilittämään pois laina-aikana. Lyhentämättömistä pikavipeistä on mahdollisesti voinut saada alkunsa pikaluottokierre, jolloin aikaisempia pikavippejä maksetaan luotonantajalle muilla pikaluotoilla.

Pieni laina otetaan jos valuuttaa pitää saada heti

Pienlainoille on syntynyt toisaalta runsaasti eri versioita. Näitä ovat esim. vertaisluotot, jolloin luottoa ei tarjoa lainafirma, vaan verkon avulla löydettävä yksityishenkilö.

Vippituotteita ja erilaisia pikavippejä on fiksua vertailla edes kustannuksiltaan. Ennen luoton ottamista on hyvä tarkastaa niin ikään luoton ehdot, siitä huolimatta että lainavaihtoehto ensin tuntuisikin halvalta ja asianmukaiselta.

Pikalaina on kohtuullisesti hinnoitettua kulutuslainaluottoa paljon kalliimpi luotto. Jos lainaaja ei tiedä pystyykö lainan lyhentämään määräajassa takaisin, lainaajan on hyvä selvittää onko pikalainayrityksen luottoehdot lainan lyhentämisen suhteen rehtejä. Silloin kun lainan maksuaika pitenee, eikä vippiä pysty hoitamaan pois, lainan korko voi nousta mittavaksi. Silloin muutaman sadan euron luotto saattaa lopuksi muodostua kuluiltaan hyvin suureksi.

Huolimatta siitä, että pikaluotot ovat edelleen kohtalaisen yleisiä, gallup-kyselyn mukaan ainoastaan kaksi % ihmisistä saattaisi pohdiskella lainaavansa rahapulmiinsa helpotuksen pikalainalla. Yli 3/4 vastanneista ei ottaisi pikalainaa ikinä.

Jos lainaa haluaa ottaa, on viisasta kysyä luottoa ensin omasta pankista josta lainasumman voi ottaa melkein joka tapauksessa kohtuulisemmalla korkotasolla ja lisäkustannuksilla kuin muualta. Siinä tapauksessa kun lainarahaa ei omasta pankista myönnetä, on järkevää verrata eri lainoittajien luottojen kuluja ja lainata korkotasoltaan edullisin ratkaisu.

Pikaluottoja tarjoavat nykyisin lukuisat pikaluottoyhtiöt. Lakimuutoksen myötä vuonna 2013 pikaluottofirmat vaadittiin rahastamaan pienlainoistaan aika tavalla vähäisempää korkotasoa kuin koskaan. Tämän muutoksen takia lukuisat toimivat pienlainaviritelmät lopettivat palvelunsa ja loput firmat päätyivät uudistamaan lainavaatimuksensa ja korkotasonsa. Lain uudistuksen seurauksena takia ennen aika usein korkealle hinnoitellut pikavipit ovat tällä hetkellä aika lailla kohtuuhintaisempia asiakkaalle. Uuden lain myötä pikavippien lainasummat muuttuivat kuitenkin rahamäärältään isommiksi, joten mm. 2 satasen pikalainaa ei aina useatkaan pikalainayhtiöt anna tulevaisuudessa.

Pikavippi haetaan yleensä siinä tapauksessa, kun rahaa ei ole melkein yhtään, eikä rahaa saa muistakaan lähteistä. Lainasumma niin ikään toivotaan ottaa nopeasti käytettäväksi. Pikaluottoja ottavat useimmiten nuoret ja varattomat henkilöt. Luoton ottaminen edellyttää tietyn iän vähintään, vakituisen oleskelun kotimaassa ja kelpoisuuden lainaan. Ennen pikalainan hakemista on hyvä tsekata, että pienlainan kykenee maksamaan takaisin pian, jos näin lainanantaja edellyttää.

Pikalainat ovat aiheuttaneet vippien perustamisesta alkaen vihaista kritiikkiä. Asenne korkeakorkoisiin pieniin lainoihin on ollut tavallisesti keskustelupalstoilla melkein pelkästään negatiivinen. Pikalainojen helppo ja pikainen saaminen ovat saaneet aikaan usealle pikalainaajalle vaikeuksia, sillä pienlainoja ei joissain tapauksissa ole kyetty maksamaan luotonantajalle määräajassa. Näistä pikavipeistä on saattanut saada alkunsa pikaluottokierre, jolloin vanhoja kulutusluottoja hoidetaan lainafirmalle toisilla pikalainoilla.

Lainaa otetaan kun käteistä kaivataan pian

Pikalainoille on perustettu toki runsaasti muita muunnelmia. Tällaisia ovat vaikkapa vertaislainat, jolloin lainarahaa ei anna pankki, vaan netin kautta tavoitettu kuluttaja.

Pienlainatuotteita ja suurta määrää pienlainoja on järkevää vertailla muutenkin kustannuksiltaan. Ennen pikavipin hankkimista on järkevää tutkia myös luottoehdot, jos kohta pikalaina ensin vaikuttaisi asialliselta ja sopivalta.

Pikavippi on edullisesti hinnoiteltua isompaa lainaa ylivoimaisesti hinnakkaampi luottotuote. Jos asiakas ei ole varma pystyykö pikavipin suorittamaan ajoissa takaisin, asiakkaan kannattaa tarkistaa onko vippiyrityksen yleiset ehdot pienlainan lyhentämisen suhteen asiallisia. Silloin kun maksuaika ylittyy, eikä lainaa kykenekään hoitamaan pois, luoton korkosumma saattaa kiivetä huomattavaksi. Siinä tapauksessa vaatimatonkin lainasumma voi myöhemmin nousta kuluiltaan todella isoksi.

Vaikka vipit ovatkin nykyäänkin jonkin verran yleisiä, gallup-kyselyn perusteella ainoastaan kaksi prosenttia vastanneista voisi harkita hakevansa rahan puutteeseensa helpotuksen pikalainalla. Yli 75% ihmisistä ei ottaisi pikalainaa missään tapauksessa.